Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

Lokalizacja

województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat m. Wrocław
gmina: M. Wrocław
miejscowość: Wrocław

Informacje

Typ szkoły / placówki: Zasadnicza szkoła zawodowa
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
Al. Wiśniowa 81
52-126 Wrocław
Poczta: Wrocław
telefon: 0713372110
fax: 0713372111
strona internetowa: szkoladzdz.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 (Wrocław), jest to Zasadnicza szkoła zawodowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 156
Liczba oddziałów: 7
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 29
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 11.5

Organ prowadzący

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wroc
województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat m. Wrocław
gmina: M. Wrocław